> คลังความรู้ > Control Panel directadmin


วิธีเลือก PHP version ผ่าน directadmin
วิธีเลือก version ของ PHP ผ่าน directadminปัจจุบัน PHP มี 3...

การจัดการฐานข้อมูล Database
การจัดการฐานข้อมูล, Database Mysql, Repair Databaseคลิก Mysql Management ต่อไป เป็นการ...

การสำรองข้อมูล Backup และคืนค่าข้อมูล Restore
 การสำรองข้อมูล ( Backup Website )                              ข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน...

วิธีสร้างฐานข้อมูล (Database) ใน Direct Admin
วิธีสร้างฐานข้อมูล, การจัดการฐานข้อมูล, Database Mysql, Repair Database คลิก Mysql...

วิธีเปลี่ยนโดเมนบน Web Control Panel DirectAdmin
วิธีการเปลี่ยนโดเมน เมื่อคุณ login...

วิธีแก้ไขให้ DirectAdmin อ่านภาษาไทยได้
SSH เข้าไปยัง Server หรือ ที่เรียกโปรแกรมว่า puttyวิธีใช้คำสั่ง...

วิธีแตกไฟล์บนโฮส directadmin
วิธีแตกไฟล์บนโฮส ที่ใช้ Cp directadmin นะครับ ไฟล์ที่รองรับ zip .tar.gz1....